Biljetter
Biljetter köps via Ystads Teaters hemsida under respektive arrangemang.
Biljetter kan också köpas direkt via Ystads Turistbyrå.

Återköp
Biljetter återköpes ej. 
Kund ombesörjer själv eventuell vidareförsäljning

Priser:
A biljett = 495 kr
B biljett = 475 kr
C Biljett = 455 kr
I samtliga kategorier ingår ett programhäfte

Föreställningens längd
Föreställningen varar totalt 2 tim och 30 min ( inkl paus)

Presentkort:
Presentkort kan köpas via info@ystadrevyn. se men kan endast lösas in av Ystadrevyn. Kontakta info@ystadrevyn för vidare information.

Gruppbeställningar
För biljettförsäljningar överstigande 15 personer kontakta info@ystadrevyn.se

Revysupé
För beställning av revysupé, motsv. Kontakta restaurangen direkt och hör efter vilka alternativ som finns.
Vi rekommenderar Saluhallen, Brasserie Du Sud samt Harrys restaurang.
 
Transporter
För säker transport till och från Ystads Teater rekommenderar vi
Taxi 58 58 58